piątek, 18 kwietnia 2014

Akcja Dertyzacyjna 2014 - Komunikat Miasta Poznania

Jest już oficjalny Komunikat Prezydenta Miasta Poznania. 
Tak jak już wcześniej pisaliśmy, akcja deratyzacyjne rozpoczyna się 2 maja 2014 i potrwa 14 dni.

Jak zawsze, obowiązek przeprowadzania deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych również jako współwłaściciele, użytkownicy wieczystości, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością.

Komunikat z 11 kwietnia w najbliższym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości.

Tymczasem jest on dostępny tutaj>> razem z informacjami o promocji na przeprowadzenie akcji deratyzacyjnej.